Algemene voorwaarden

Intro

Goede algemene voorwaarden zijn belangrijk voor webwinkelier en klant. Hier kunt u onze Algemene Voorwaarden Webwinkel nalezen. Niet alleen de overheid creëert regels om de veiligheid van uw aankoop te waarborgen. Ook wij als webwinkelier stellen u graag op de hoogtevan onze voorwaarden. Door het akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden Webwinkel, is er
een overeenkomst tussen ons en u als klant tot stand gekomen. Maar voordat u akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden, verzoeken wij u vriendelijk de voorwaarden aandachtig door te nemen en kennis te nemen van onze werkwijze. Dit kan vervelende situaties voorkomen! Indien u vragen heeft over onze voorwaarden, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Enkele definities/omschrijvingen

1) “Het produkt” Dit is ons produkt. Dit bestaat volledig uit Kratom. Kratom wordt gemaakt van het blad van de “Mitragyna speciosa” een boom die groeit in Zuidoost Azië.
2) “De koper”. Dit is een natuurlijk- of rechtspersoon, die op grond van een overeenkomst optreedt als koper en/of afnemer van het produkt.
3) “de verkoper”: Dit is dekratomshop.nl die op grond van de overeenkomst optreed als verkoper van het produkt
4) “de overeenkomst”:de overeenkomst gemaakt tussen de koper en de verkoper tot verkoop en/of (af)levering van het produkt waarbij verkoper als verkoper en/of leverancier optreedt, daaronder begrepen alle daarmee samenhangende (af)leveringen, werkzaamheden en dergelijke.

Beperkingen bij leveringen aan landen

Vanwege juridische redenen zijn er enkele landen waaraan wij niet kunnen leveren. Het gaat hierbij om, Finland, Ierland, Litouwen, Birma, Noorwegen, Rusland, Nieuw Zeeland, Maleisië, Roemenië, Polen, Zweden en Thailand. Wij verschepen niet naar deze landen, vanwege bijvoorbeeld lokale regels en douanebeperkingen. This is due to local legal or Customs restrictions. Please do not ask us to supply you if you live in these countries, or any other countries that have local restrictions that we may be unaware of. The onus is on the customer to know the local laws relating to their own country. We try to keep abreast of the legal status of all our products, but cannot be held responsible if an order is placed and subsequently seized or impounded by the authorities.

Voorwaarden

1) Leeftijd van de koper; de koper die het produkt koopt moet 18 jaar of ouder zijn.

2) Het gebruik van het produkt; Het produkt dat door de koper gekocht wordt is niet voor consumptie bedoeld. Consumptie wordt gezien als misbruik van het produkt.

3) Verkeerd gebruik; de verkoper is niet verantwoordelijk voor schade aan gezondheid van de koper of andere uit verkeerd gebruik van het produkt door de koper voortvloeiende materiële of immateriële schade.

4) Risico van verlies van het produkt tijdens verzending; De verkoper is niet verantwoordelijk als een produkt in beslag wordt genomen door de douane of autoriteiten van het land waar het produkt wordt naartoe wordt verzonden. Het kennen van de lokale regels en wetten em eventuele restricties die gelden voor het produkt zijn de verantwoordelijkheid van de koper. Het risico van verlies van het produkt vervalt aan de koper op het moment van aankoop van het produkt.

5) Verkoop weigeren; De verkoper behoudt zich het recht voor om een overeenkomst te ontbinden of een nieuwe overeenkomst te weigeren aan elke koper of potentiële koper wanneer;

1) De verkoper is onrespectvol door de koper bejegend of de verkoper heeft het vermoeden dat de koper niet eerlijk is geweest tegen de verkoper
2) De verhoudingen tussen koper en verkoper zijn verstoord geraakt
3) ER zijn douane beperkingen voor de import van kratom in het land van de verkoper ingevoerd terwijl voorheen kratom hier onbeperkt kon worden ingevoerd.

6) Verzending; De verkoper zal elke redelijke inspanning leveren om het produkt op tijd aan de koper te leveren. Bij vertraging (bijvoorbeeld onvoldoende produkt in voorraad) zal de verkoper hiervan voor betaling op de hoogte worden gesteld middels een melding tijdens de afreken procedure. Verder kan de verkoper niet verantwoordelijk worden gehouden voor een vertraging.

7) Retournering en terugbetaling; Retournering van het geleverde produkt is niet mogelijk zonder gegronde(*) redenen en wegens de aard van het produkt is terugbetaling helaas niet mogelijk.
Gegronde redenen:
Verkeerd(e) produkt(en)
Het produkt is bedorven

8) Produkt wordt niet geleverd aan de klant: Indien de koper zijn / haar product niet ontvangt als gevolg van een fout van PostNL vergoed de verkoper aan de klant de prijs van zijn produkt (verkoopprijs minus verzendkosten) alleen indien de koper TRACK & TRACE VERZENDING heeft gekozen. Kopers die verzending ZONDER TRACK & TRACE hebben gekozen worden niet vergoed (*)

(*) Als een koper zijn / haar product niet ontvangt omdat hij / zij een foutief afleveradres opgaf bij invoering van het adres op de afrekenpagina, zal de verkoper alleen zijn / haar geld terug betalen als de verzender (PostNL) het/de produkt(en) terugstuurt naar de verkoper.

Latest version 03-08-2016

WhatsApp us